Накази з основної діяльності за 2018 рік

Наказ № 1 Про введення номенклатури
Наказ № 2 Про створення комісії для прийняття гуманітарної допомоги
Наказ № 3 Про створення комісії зі списання
Наказ № 4 Про закриття гуртка
Наказ № 5 Про створення експертної комісії
Наказ № 6 Про створення робочої групи щодо складання плану роботи
Наказ № 8 Про призначення відповідальних за ведення ділової документації
Наказ № 9 Про відповідального за отримання грошей
Наказ № 10 Про вибуття та зарахування
Наказ № 11 Про відповідального за матеріальні цінності
Наказ № 12 Про створення комісії з оприбуткування цінностей
Наказ № 13 Про затвердження комісії з обстеження будівель
Наказ № 14 Про затвердження переліку посад працівників, що працюють з електрообладнанням
Наказ № 15 Про відповідального з ОП та ПБ
Наказ № 16 Про стан громадсько-адміністративного контролю
Наказ № 17 Про стан ділової документації
Наказ № 18 Про навчання та перевірку знань з ОП
Наказ № 19 про забезпечення спецодягом
Наказ № 20 Про відповідального за діловодство
Наказ № 21 Про посилення контролю за випадок морозу
Наказ № 22 Про зміни у розкладу, списочному складі вихованців
Наказ № 23 Про підсумки Нового року
Наказ № 24 Про створення комісії з прийняття на баланс
Наказ № 25 Про навчання та перевірку знань з охорони праці новопризначених працівників
Наказ № 26 Про затвердження рішення педагогічної ради
Наказ № 27 Про доповнення до розкладу, список
Наказ № 29 Про заохочення педагогів, які задіяні під час Новорічних свят
Наказ № 30 Про підсумки роботи з цивільного захисту у 2017 році
Наказ № 31 Про тимчасове перенесення часу занять
Наказ № 32 Про організацію чергування у святкові дні березня
Наказ № 33 Про списання матеріальних ціностей
Наказ №34 Про внесення тимчасових змін до режиму роботи закладу
Наказ № 35 Про запобігання випадків корупції у закладу
Наказ №36 Про стан проведення керівниками гуртків інструктажів з техніки безпеки
Наказ №37 Про участь вихованців у змаганнях з шахів «Шахова королева»
Наказ №38 Про початок підготовчого етапу оздоровлення вихованців у 2018 році.
Наказ №39 Про участь вихованців у обласному заході
Наказ №40 Про підготовку матеріально-технічної бази закладу до 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років
Наказ №41 Про призупинення навчальних занять
Наказ № 42 Про відновлення навчальних занять
Наказ № 43 Про внесення змін до режиму роботи окремих працівників
Наказ №44 Про затвердження рішення атестаційної комісії І рівня при Чугуївському будинку дитячої та юнацької творчості
Наказ № 45 Про зміни у режимі роботи деяких гуртків на період весняних канікул
Наказ №46 Про участь у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля»
Наказ №47 Про організацію чергування усвяткові дні 07 – 09 квітня 2018

Наказ №48 Про проведення протиаварійних та протипожежних тренувань

Наказ №49 Про закінчення опалювального сезону
Наказ №50 Про участь вихованців у Всеукраїнському конкурсі сучасного танцю
Наказ №51 Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету.
Наказ №52 Про участь у Всеукраїнському суботнику
Наказ №53 Про участь вихованців у Міжнародному конкурсі культури і мистецтва, м. Львів
Наказ №54 Про проведення місячника з охорони праці
Наказ №55 Про роботу закладу у святкові дні з 28 квітня по 01травня 2018 року
Наказ №57 Про списання матеріальних цінностей з балансу закладу
Наказ № 59 Про зміни у розкладі роботи гуртків
Наказ № 60 Про організацію чергування у святкові дні 09 травня,з 26 травня по 28 травня 2018 року
Наказ №61 Про організацію роботи загону «УмКа» для оздоровлення обдарованих та талановитих дітей
Наказ №62 Про проведення попередньої тарифікації педагогічних працівників на 2018/2019 навчальний рік
Наказ №63 Про підсумки проведення місячника з охорони праці.
Наказ №64 Про затвердження попередньої тарифікації педагогічних працівників на 2018/2019 навчальний рік
Наказ №66 Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та підготовку закладу до нового навчального року, роботи закладу у осінньо-зимовий період
Наказ №68 Про підсумки методичної роботи з педагогами у 2017/2018 навчальному році
Наказ №69 Про якість освітньої діяльності у 2017/2018 навчальному році
Накз №70 Про підсумки роботи з попередження травматизму, безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної та електробезпеки
Наказ №71 Про роботу закладув літній період
Наказ №72 Про стан ділової документації керівників гуртків

Наказ №73 Про організацію чергування у святкові дні з 28 червня по 01 липня 2018 року

Наказ №74 Про внесення змін доштатного розпису закладу
Наказ №75 Про підготовку документів з питань охорони праці безпеки життєдіяльності на початок нового 2018/2019 навчального року
Наказ №76 Про розподіл навчальних кабінетів та призначення відповідальних за ними

Наказ №77 Про організацію роботи з охорони праці, електро- та пожежної безпекиу 2018/2019 навчальному році
Наказ №78 Про призначення відповідального за економію енергоносіїв
Наказ №79 Про призначення відповідального за облік та зберігання люмінесцентних лампу 2018/2019 навчальному році
Наказ №80 Про затвердження переліківдокументів з охорони праці
Наказ №81 Про внесення змін до наказу від 31.05.2018 № 71
Наказ №82 Про затвердження та введенняв дію документів з охоронипраці, пожежної безпеки,електробезпеки та безпекивихованців
Наказ №83 Про встановлення протипожежного режиму
Наказ № 84 Про організацію роботи щодо безпечної експлуатації теплових установок і мереж протягом 2018/2019 навчального року
Наказ № 85 Про умови спостереження застаном засобів охоронноїсигналізації Чугуївськогобудинку дитячоїта юнацької творчості
Наказ №86 Про створення комісії з призначення щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам закладу позашкільної освіти за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у 2017/2018 навчальному році
Наказ № 87 Про проведення тарифікації педагогічних працівниківна 2018/2019 навчальний рік
Наказ №88 Про створення інвентаризаційної комісії та проведення річної інвентаризації
Наказ №89 Про розподіл обов’язків між членами адміністрації у 2018/2019 навчальному році
Наказ №90 Про затвердження мережі гуртків Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості на 2018/2019 навчальний рік
Наказ №91 Про призначення відповідального за ведення табелів обліку використання робочого часу працівників
Наказ №93 Про організацію роботи з обдарованими таталановитими дітьми
Наказ №94 Про підготовку до початку 2018/2019 навчального року
Наказ №95 Про організацію роботи щодо запобігання нещасним випадкам з вихованцям
Наказ №97 Про затвердження рішення педагогічної ради
Наказ №98 Про призначення відповідального за функціонування веб-сайту закладу освіти та зв'язок із засобами масової інформації
Наказ №99 Про організацію методичноїроботи з педагогічнимипрацівникамиу 2018/2019 навчальному році
Наказ №100 Про раціональневикористання енергоносіїв
Наказ №101 Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з проведення обстежень будівель, споруд та інженерних мереж на 2018 рік
Наказ № 102 Про внесення змін до складу комісії для прийняття необоротних активів, отриманих як гуманітарна допомога, дарунок, безповоротна допомога на 2018 рік
Наказ №103 Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань списання з балансу та переоцінки вартості необоротних активів на 2018 рік
Наказ №104 Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань списання з балансу оборотних матеріальних активів на 2018 рі
Наказ № 107 Про призначення особи,відповідальної за складаннята постійне поповнення банкуданих вихованців та банкуданих вихованців з числа дітейпільгових категорій
Наказ №108 Про заборону паління та пропаганду здоровогоспособу життя
Наказ №109 Про навчання та перевіркузнань працівників з охоронипраці та безпеки життєдіяльностіучасників освітнього процесу
Наказ №110 Про затвердження розкладу роботи гуртків у І семестрі 2018/2019 навчального року
Наказ №111 Про зарахування вихованців до гуртків на 2018/2019 навчальний рік
Наказ № 112 Про проведення протиаварійних та протипожежних тренувань
Наказ №113 Про укладанн угод про співпрацюіз закладами освітина 2018/2019 навчальний рік
Наказ № 114 Про призначеннявідповідального за станвійськового облікуі бронюваннявійськовозобов’язаних
Наказ №115 Про внесення змін до складу експертної комісії з питань упорядкування та збереження документів архіву на 2018 рік
Наказ № 116 Про організацію та проведенн яатестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році
Наказ № 117 Про посилення профілактичноїроботи щодо попередженнядитячого травматизму
Наказ № 118 Про створення комісії надзвичайних ситуацій
Наказ №119 Про закриття гуртка«Черліденг»
Наказ №120 Про затвердження Положенняпро архівний підрозділ
Наказ №121 Про затвердження Положення про Експертну комісію
Наказ №123 Про участь вихованців у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокального мистецтва
Наказ № 124 Про участь вихованців у відбірковому етапі конкурсу естрадних вокальних колективів та солістівв рамках фестивалю мистецтв «Осінній вернісаж -2018» у м.Харкові
Наказ №125 Про початок опалювальногосезону
Наказ № 126 Про внесення змін до складу комісії з призначення щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам закладу позашкільної освіти за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у 2017/2018навчальному році
Наказ №127 Про роботу закладу позашкільної освіти підчас осінніх канікул
Наказ №128 Про списання матеріальних цінностей з балансу закладу
Наказ №129 Про підсумки проведення інвентаризації матеріальних цінностей
Наказ №130 Про атестацію педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році
Наказ №132 Про проведення осінньогообстеження будівель, спорудта інженерних мереж у 2018 році
Наказ №133 Про зміни у режимі роботи культорганізатора та акомпаніатора
Наказ № 134 Про закриття гуртка "Дебати"
Наказ № 135 Про запобігання та протидію домашньому насильству
Наказ № 136 Про внесення змін до складу тарифікаційної комісії на 2018/2019 навчальний рік
Наказ № 137 Про вибуття та зарахування до складу вихованців
Наказ № 138 Про затвердження розкладу зі змінами
Наказ № 139 Про перенесення занять
Наказ № 140 Про створення комісії для прийняття гуманітарної допомоги
Наказ № 141 Про створення комісії зі списання
Наказ № 142 Про створення комісії з оприбуткування цінностей
Наказ № 143 Про створення комісії про прийняття на баланc
Наказ № 156 Про затвердження розкладу роботи гуртків у II семестрі 2018/2019 навчального року

/Files/images/novini_2015/vstavki/117600424_1__339_.gif

Наказ № 1 про введення номенклатури
Наказ № 2 про створення комісії для прийняття гуманітарної допомоги
Наказ № 3 про створення комісії зі списання
Наказ № 4 про створення ЕК
Наказ № 5 про створення робочої групи щодо складання плану роботи
Наказ № 6 про оновлення складу комісії соціального страхування
Наказ № 7 про призначення відповідальних за ведення ділової документації
Наказ № 8 про відповідального за отримання грошей
Наказ № 9 про відповідального за матеріальні цінності
Наказ № 10 про створення комісії з оприбуткування цінностей
Наказ № 11 про затвердження комісії з обстеження будівель
Наказ № 12 про підсумки Нового року. Подяки працівникам
Наказ № 15 про стан роботи ОП, БЖД I семестр
Наказ № 16 про затвердження переліку посад працівників, що працюють з електрообладнанням
Наказ № 17 про відповідального за ОП та ПБ
Наказ № 18 про стан громадсько-адміністративного контролю
Наказ № 19 про навчання та перевірку знань з ОП
Наказ № 20 про забезпечення спецодягом
Наказ № 21 про відповідального за діловодство
Наказ № 21.1 про укладання колективного договору
Наказ № 22 про заходи безпеки на час проведення ремонтних робіт
Наказ № 23 про посилення контролю за випадок морозу
Наказ № 24 про участь вихованців у конкурсі
Наказ № 25 про створення комісії з розслідування нещасних випадків
Наказ № 26 про медогляд у 2017 році
Наказ № 27 про чергування 08.03.2017
Наказ № 28 про проходження практики Гетьман Д.М.
Наказ № 29 про списання
Наказ № 30 про внесення змін до роботи ЧБДЮТ
Наказ № 31 про Тиждень безпеки
Наказ № 32 про підсумки атестації
Наказ № 33 про проведення протиаварійних та протипожежних тренувань
Наказ № 34 про закриття гуртка
Наказ № 35 про участь вихованців у конкурсі
Наказ № 36 про закінчення опалювального сезону
Наказ № 37 про участь у щорічній всеукраїнській акції "За чисте довкілля"
Наказ № 38 про участь у Слобожаночці
Наказ № 40 про зупинення навчальних занять у гуртках у зв'язку з природними умовами
Наказ № 41 про організацію чергування у святкові дні з 29 квітняпо 02 травня та з 06 по 09 травня 2017 року
Наказ № 42 про зміни роботи у розкладі гуртків
Наказ № 43 про проведення попередної тарифікації
Наказ № 44 про затвердження попередньої тарифікації
Наказ № 45 про зміни у розкладі занять
Наказ № 46 про участь вихованців у обласному феставалі танцю "Слобожанські барви"
Наказ № 47 про запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул та оздоровчої кампаніїї у 2017 році
Наказ № 48 про організоване закінчення навчального року та робота улітку
Наказ № 49 про організацію заходів з літнього відпочинку
Наказ № 51 про організацію чергування 03 - 05, 28 червня 2017 року
Наказ № 51 про роботу з обдарованими дітьми
Наказ № 54 про роботу з БЖД, ОП, ПБ, ЕБ
Наказ № 55 про стан цивільного захисту
Наказ № 56 Про виконання навчальних програм
Наказ № 58 Про підготовку до нового навчального року та роботу у осінньо-зимовий період
Наказ № 59 Про підсумки внутрішнього контролю
Наказ № 61 Про розподіл кабінетів
Наказ № 62 Про організацію роботи ОП, ЕБ, ПБ
Наказ № 63 Про проведення інвентарізації матцінностей
Наказ № 66 Про проведення річної інвентарізації
Наказ № 67 Про проведення тарифікації
Наказ № 68 Про чергування у святкові дні серпня
Наказ № 69 Про відповідального за табелі обліку робочого часу
Наказ № 71 Про створення комісії з надзвичайних ситуацій
Наказ № 73 Про підготовку до навчального року
Наказ № 74 Про організацію роботи з обдарованими дітьми
Наказ № 75 Про організацію роботи з питань збереження життя
Наказ № 76 Про призначення відповідального за сайт
Наказ № 77 Про роботи з особливими умовами праці
Наказ № 78 Про санітарний стан
Наказ № 79 Про відповідального за банк даних вихованців
Наказ № 80 Про організацію методичної роботи
Наказ № 81 Про зарахування вихованців до гуртків
Наказ № 82 Про навчання та перевірку знань з ОП
Наказ № 83 Про проведення протиаварійних та протипожежних тренувань
Наказ № 84 Про затвердження розкладу занять
Наказ № 85 Про організацію атестації
Наказ № 86 Про укладання угод
Наказ № 87 Про призначення матеріально відповідальних осіб
Наказ № 88 Про списання цінностей з балансу
Наказ № 89 Про відповідального за військовий облік
Наказ № 90 Про закриття гуртка
Наказ № 92 Про атестацію педагогічних працівників
Наказ № 93 Про організацію чергування у жовтні
Наказ № 94 Про участь у конкурсі МАН
Наказ № 94а Про початок опалювального сезону
Наказ № 95 Про призначення відповідального
Наказ № 96 Про заходи з пожежної безпеки
Наказ № 97 Про участь вихованців у змаганнях
Наказ № 98 Про проведення осіннього обстеження будівель
Наказ № 99 Про зміни у режимі роботи сторожів
Наказ № 100 Про зміни у годинах навчальної програми
Наказ № 101 Про зміну у режимі роботи гуртків
Наказ № 102 Про закриття гуртків
Наказ № 103 Про затвердження рішення педради
Наказ № 104 Про участь у семинарі-практикумі
Наказ № 105 Про вибуття та зарахування до складу вихованців
Наказ № 107 Про закриття гуртків
Наказ № 108 Про зміни у розкладі роботи гуртків
Наказ № 109 Про участь вихованців у конкурсі
Наказ № 110 Про участь вихованців у конкурсі
Наказ № 111 Про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенів
Наказ № 112 Про створення комісії по грошовій винагороді
Наказ № 113 Про заходи щодо забезпечення безпеки під час новорічних свят
Наказ № 114 Про зарахування до кадрового резерву
Наказ № 115 Про складання графіків отпусків на 2018 рік
Наказ № 116 Про введення у експлуатацію санвузлу
Наказ № 118 Про організацію чергування у святкові дні
Наказ № 119 Про закриття гуртків
Наказ № 120 Про звернення громадян
Наказ № 121 Про затвердження розкладу занять на 2-й семестр
Наказ № 122 Про роботу з обдарованими дітьми
Наказ № 123 Про стан методичної роботи
Наказ № 124 Про якість освітньої діяльності
Наказ № 125 Про стан роботи з БЖД, ОП, ПБ, ЕБ

Наказ № 145 Про заходи щодо забезпечення безпеки під час новорічних свят

№ 146 Про складання графіків отпусків на 2019 рік

Наказ№ 147 Про зарахування до кадрового резерву

Наказ № 148, Про зміни у розкладі занять

№ 149 Про зміни у розкладі занять на канікулах

Кiлькiсть переглядiв: 733

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.